Høring- Om forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt

Her er OFUR sin høringsuttalelse til Høring- om forslag til nye regler for reduksjon uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger. OFUR ønsker mer konkrete og enklere regler og lovverk som gjør at alle uføre forstår dette.

Høring om forslag til endringer i reglene for uføretrygd

Les høringssvar fra OFUR vedrørende Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Høring om representantforslag vedrørende AAP

Les høringssvar fra OFUR vedrørende representantforslag fra SV og AP om Regjeringens innstramminger i AAP-ordningen.