Høring om forslag til endringer i reglene for uføretrygd

Les høringssvar fra OFUR vedrørende Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Høring om representantforslag vedrørende AAP

Les høringssvar fra OFUR vedrørende representantforslag fra SV og AP om Regjeringens innstramminger i AAP-ordningen.