OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd for personer under 30 år. Henrik Asheims har uttalt til NRK om at full uføretrygd for de under 30 bør skrotes. Asheim mener at ordningen parkerer unge utenfor arbeidslivet for resten av deres […]

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre Myhrvold. Dessverre måtte sistnevnte forlate møtet før vi fikk tatt et bilde sammen. Vi fikk lagt fram våre synspunkter om Ung ufør, Det med trygd og arbeid og det med å være enslig […]

OFUR på møte på Stortinget

Møte på Stortinget 26. oktober med Freddy Andre Øvstergård (SV), Leder i Arbeids og Sosialkomiteen på Stortinget. OFUR fikk et 1,5 times møte med Øvstergård på Stortinget. Dette ble et godt og konstruktivt møte. Vi fikk lagt fram og komme med våre synspunkter. Sakene vi la fram var å få økt satsene, så folk kan […]

OFUR på Arendalsuka 2023: Velkommen til Stand 106!

Arendalsuka 2023 nærmer seg raskt, og Organisasjonen For Uføres Rettigheter (OFUR) er i full gang med forberedelsene. Fra mandag til fredag neste uke vil vi være til stede på stand 106 sammen med Velferdsalliansen EAPN Norway og flere andre organisasjoner. Hva er Arendalsuka? Marker kalenderen for Arendalsuka 2023 – 14. til 18. august. Dette er […]

Høring- Om forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt

Her er OFUR sin høringsuttalelse til Høring- om forslag til nye regler for reduksjon uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger. OFUR ønsker mer konkrete og enklere regler og lovverk som gjør at alle uføre forstår dette.

Høring om forslag til endringer i reglene for uføretrygd

Les høringssvar fra OFUR vedrørende Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Høring om representantforslag vedrørende AAP

Les høringssvar fra OFUR vedrørende representantforslag fra SV og AP om Regjeringens innstramminger i AAP-ordningen.