Om oss

OFUR -Organisasjonen For Uføres Rettigheter  ble til som et resultat av en håndfull ildsjelers ønske om å gjøre en forskjell for ufør i samfunnet vårt og ble stiftet i 2018.  Grunnleggere håpet at omverdenen skulle få øynene opp for oss og støtte oss i arbeidet for uføres rettigheter.

De ønsket en organisasjon som hadde vilje til å arbeide politisk og lage en sosial arena for de uføre selv. Dermed bestemte de for å etablere en demokratisk organisasjon, AV uføre FOR uføre fordi det heter jo «den vet best hvor skoen trykker, den som har den på». OFUR styre består av medlemmer fra målgruppen.

Det finnes mange mennesker som lever med sykdom eller lyte i vårt samfunn.

Sykdommen eller funksjonshemming kan fort bli til et diskriminerings grunnlag.  Det kan føre til at berørte kan bli fratatt sin autonomi, så vel som deres rett til deltakelse og full integrering i samfunnet. Uførehets direkte og indirekte effekter ofte hindrer full og likeverdig glede av alle grunnleggende friheter og menneskerettigheter. Uansett kroniske tilstander er disse mennesker fullverdige mennesker med samme drømmer, potensialer og verdier som alle andre.

Vi ønsker å arbeide på to tydelige arenaer:

Politisk, for å belyse og forsøke å endre dagens situasjon og bekjempe fattigdom blant uføre. Det er opp til vårt samfunn for å garantere menneskeverd, livskvalitet og lik tilgang til rettigheter for alle.

Sosialt, for å skape en møteplass og bygge fellesskap, hvor uføre kan møte likesinnede, komme med innspill, bli med og forme organisasjonen, si sin mening og bli hørt, og føle seg inkludert og mindre ensom.

Vi håper du vil støtte oss i vårt arbeide ved å melde deg inn, og bli med i arbeidet!

Vi gleder oss til å få deg med på laget.

Grunnleggere og styret