OFUR på møte på Stortinget

Møte på Stortinget 26. oktober med Freddy Andre Øvstergård (SV), Leder i Arbeids og Sosialkomiteen på Stortinget.

OFUR fikk et 1,5 times møte med Øvstergård på Stortinget. Dette ble et godt og konstruktivt møte. Vi fikk lagt fram og komme med våre synspunkter.

Sakene vi la fram var å få økt satsene, så folk kan leve av det. Vi la også fram at det må gjøres noe for at vi kan bruke restarbeidsevnen våre. Grensen for trekk i trygd bør heves fra 0,4 til 1g. Hele måten det regnes ut på må forenkles sa vi. Vi hadde også opp at de med større barn bør få høyere barnetrygd og at det må gjøres noe med de som er mellom 18 – 20 år og bor hjemme

SV er enige med oss i det vi la fram og jobber i Stortinget for at vi uføre skal få det bedre. De ønsker å samarbeide med oss om aktuelle saker også. Så dette var et oppløftene møte

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre