OFUR på møte på Stortinget

Møte på Stortinget 26. oktober med Freddy Andre Øvstergård (SV), Leder i Arbeids og Sosialkomiteen på Stortinget.

OFUR fikk et 1,5 times møte med Øvstergård på Stortinget. Dette ble et godt og konstruktivt møte. Vi fikk lagt fram og komme med våre synspunkter.

Sakene vi la fram var å få økt satsene, så folk kan leve av det. Vi la også fram at det må gjøres noe for at vi kan bruke restarbeidsevnen våre. Grensen for trekk i trygd bør heves fra 0,4 til 1g. Hele måten det regnes ut på må forenkles sa vi. Vi hadde også opp at de med større barn bør få høyere barnetrygd og at det må gjøres noe med de som er mellom 18 – 20 år og bor hjemme

SV er enige med oss i det vi la fram og jobber i Stortinget for at vi uføre skal få det bedre. De ønsker å samarbeide med oss om aktuelle saker også. Så dette var et oppløftene møte

Flere Artikler

Gratulerer med dagen

Bli med oss videre på veien mot nye høyder, vi lover vi skal jobbe på videre for å bedre uføres rettigheter! Vi

OFUR 5 år !

For å markere vårt jubileum, har vår organisasjon valgt å sette opp en foto- og minneutstilling som fremhever høydepunktene fra vårt arbeid.

Sommerhilsen

Kjære medlemmer! Her kommer en sommer hilsen fra styret. Takk for tilbakemeldinger etter forrige medlemsbrev. Det gjør det lettere for oss å

Handlingsplan for 2023

OFUR skal arbeide for å fremme uføres rettigheter, interesser, hindre fattigdom, jobbe for å inkludere uføre i samfunnet, påvirke politisk og dele