Politisk arbeid

@OFUR

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre Myhrvold. Dessverre måtte sistnevnte forlate møtet før vi fikk tatt et bilde sammen.

Vi fikk lagt fram våre synspunkter om Ung ufør, Det med trygd og arbeid og det med å være enslig forrsørger med barn og unge som er over 18 år og går på skole enda. Det siste om at du mister tilleggene og barnetrygden, men har forrsørger ansvaret da.

OFUR ble hørt. Vi informerte Arbeids- og Sosialkomiteen om våre bekymringer angående Ung ufør, arbeid og trygd. Det vi ser nå er at 0,4 kommer til å høynes til 1G, og dette ble klargjort som en kompleks utfordring ved å overstige visse terskler.

Når det gjelder Ung ufør har komiteen mye av de samme tankene som oss. De tar også med seg det siste også videre. Det var det vi rakk i løpet av møtet.

Flere Artikler

Er unge uføre latsabber?

Hva i all verden skjer med de under 35 år som i dag blir uføretrygdet?  Den nye retningen regjeringen har kommet med

Medlems brev

Kjære medlemmer. Ønsker der alle et Godt Nytt år, selv om januar straks er over. Styret er godt i gang med det

Påminnelse om skattekort

I det siste er det mange som lurer på dette med skattekort for i år. Derfor har vi hentet fra Skatteetaten hvordan