Politisk arbeid

@OFUR

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre Myhrvold. Dessverre måtte sistnevnte forlate møtet før vi fikk tatt et bilde sammen.

Vi fikk lagt fram våre synspunkter om Ung ufør, Det med trygd og arbeid og det med å være enslig forrsørger med barn og unge som er over 18 år og går på skole enda. Det siste om at du mister tilleggene og barnetrygden, men har forrsørger ansvaret da.

OFUR ble hørt. Vi informerte Arbeids- og Sosialkomiteen om våre bekymringer angående Ung ufør, arbeid og trygd. Det vi ser nå er at 0,4 kommer til å høynes til 1G, og dette ble klargjort som en kompleks utfordring ved å overstige visse terskler.

Når det gjelder Ung ufør har komiteen mye av de samme tankene som oss. De tar også med seg det siste også videre. Det var det vi rakk i løpet av møtet.

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Er unge uføre latsabber?

Hva i all verden skjer med de under 35 år som i dag blir uføretrygdet?  Den nye retningen regjeringen har kommet med