OFUR mener dette om :

Uføretrygd

  • Heve uføretrygden til nivå over fattigdomsgrensa. Hever man trygden, slipper man å søke om sosialhjelp.
  • Uføre må kunne forsørge seg selv. Ikke være avhengige av ektefelle. NAV styrer uføres hverdag med alle regler.
  • Uføre må få beholde barnetillegg, barnetrygd uavhengig av ektefelles inntekt. Man skal ikke straffes fordi man er ufør og har barn som må følges opp her i livet.
  • Barnetrygd bør følges barna til de er ferdig med videregående skole så slipper de å gå på nav for å få økonomisk bistand for å fullføre skolen. Da for vi mindre nedgang av de som dropper ut av skolen før videregående skole er avsluttet . Dette gjelder de barna som har foreldre som er uføre.
  • Lik rett til utdanning for unge uføre ved alle typer utdanninger, høgskoler, universiteter. Det vil si ulike typer tilrettelegginger, hjelpemidler både økonomiske og andre virkemidler.
  • Uføre bør også ha mulighet til støtte ved å kjøre bil når man skal ut i en annen aktivitet. Legge til rette for mer mobilitet for de uføre som trenger å bli kjørt eller leie for en periode. Det bør finnes et system der man kan låne bil til flere typer aktiviteter som de kan være med på. Det kan være aktiviteter med barn og familie og andre utflukter. Det bør være så rimelig som mulig enten det er fylke eller kommune som styrer dette. Slik at man låner dette og setter opp eventuelt ventelister og her er mulighet for private eller fylkes kommunale aktører å bidra .