Samarbeidspartnere

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Batteriet

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner som jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.

Batteriene finnes i 5 byer i Norge og er ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid.

De arbeider for at grupper og organisasjoner skal bli slagkraftige over tid. Batteriet ønsker å være et sted der lengselen, drømmen og håpet får næring!

Kontorene ligger i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Kristiansand.

Kilde: www.batteriet.no

Aksjonsgruppa for
AAP-endringer

Facebookgruppen ble startet av Elisabeth Thoresen da høringsnotatet om endringer i AAP-ordningen ble lagt ut i 2016.

Gruppen ble dannet som en protest mot innstramminger i AAP-ordningen, og har arbeidet utrettelig for reversering av Solberg-regjeringens innstrammingen for arbeidsavklaringspenger. 

De har i skrivende stund drøyt fem tusen medlemmer, og driftes kun av frivillige.

Du finner dem her.

Tannhelse inn i egenandelsordningen

Tenner er en del av kroppen, ikke bare fram til du er 18 år. Fagforbundet Ung mener tannhelse må inn under egenandelsordningen. God tannhelse reduserer faren for andre sykdommer og lidelser, og en god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner. 

Tennene er en en del av kroppen, derfor må tannhelse likestilles med andre offentlige helsetjenester. 
OFUR støtter dette, og er en av samarbeidsorganisasjonene i denne kampanjen.

Les mer på kampanjens Facebook-side.

 

Advokatfirmaet
Tveter og Kløvfjell

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS er en totalleverandør av advokattjenester og yter teambasert juridisk bistand til så vel privatpersoner som bedrifter i hele Norge. 
Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har mangeårig erfaring innen en rekke saksfelt. De har god prosedyreerfaring fra domstoler, og bistår en rekke klienter i hele landet.

Advokatfirmaet tilbyr også fordeler og rabatter på juridiske tjenester til OFURs medlemmer.
Du finner mer informasjon under medlemsfordeler.

Les mer på www.klovfjell.no

Velferdsalliansen EAPN    Norway 

      Velferdsalliansen EAPN Norway er et politisk   uavhengig samarbeidsnettverk  av 21 organisasjoner,     foreninger og grupper, som arbeider for å styrke
 posisjonen til økonomisk, sosialt og     rettsligvanskeligstilte.

     De jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.

    Som en del av European Anti-Poverty Network (EAPN) samarbeider de med 32 tilsvarende nasjonale nettverk i   Europa, samt 13 europeiske organisasjoner.

   Kilde: