Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd for personer under 30 år.

Henrik Asheims har uttalt til NRK om at full uføretrygd for de under 30 bør skrotes. Asheim mener at ordningen parkerer unge utenfor arbeidslivet for resten av deres liv.

De som deltok var:

– Henrik Asheim (H)

– Knut Estensvoll Rosmo (SV)

– Lars Erik Andersen fra OFUR – Organisasjonen for Uføres rettigheter

– Trond Walmsnæss Wehn fra Advokatfirmaet Ness Lundin

– Anthony Cristopher Caffrey fra Advokatfirmaet Legalis

– Johannes Sørbø fra Kunnskapsavdelingen i NAV

OFUR var tydelig og tok ordet flere ganger i debatten med klar tale til forslaget fra Høyres nestleder.

Her må helheten i forslaget diskuteres grundig.

OFUR er enig at det er for mange unge uføre i dag, men at man må se på årsakene bak statistikken. Hvis det skal lages et forslag så må man ikke bruke tvang, pisk og arbeidsplikt.

Her må det sees grundig på hvorfor det blir stadig flere unge uføre. Det må følges opp fra bhg, skole og NAV, arbeidsgivere når unge faller utenfor.

For det er mange årsaker til at det blir mange unge uføre.

Vi håper på å delta på flere debatter fremover for å påvirke når viktige beslutninger for uføre skal gjøres.