Styret i OFUR 2022/2023

Styret konstituerte seg etter ordinært årsmøte den 25. april 2022 og består av

 

Styreleder:
Lars Erik Andersen

epost: lars.erik@ofur.no

 
Nestleder:
Anita Olsen
epost: ani-jo3@fibernett.net

Styremedlem:

Nina Heimark
Sekretær, medlemsansvarlig

epost: ninaheimark@yahoo.no

 
 
𝘖𝘍𝘜𝘙 𝘎𝘳𝘶𝘯𝘯𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘳

Styremedlem :

Camilla Midtmoen
OFUR telefon

epost: camilla.midtmoen@gmail.com

 
 
𝘖𝘍𝘜𝘙 𝘎𝘳𝘶𝘯𝘯𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘳
 

Styremedlem:

Linn Keijsper
Økonomiansvarlig

epost: linn@ofur.no

 

 

 

 

Varamedlem:
Siv Evy Hagseth

epost: siwevy@icloud.com


Varamedlem:

Varg Wolfgang Winge

epost: varg.winge@gmail.com