Styret i OFUR 2022/2023

Styret konstituerte seg etter ordinært årsmøte den 25. april 2022 og består av

 

Styreleder:
Anita Olsen

epost: anita@ofur.no

 

Nestleder:
Lars Erik Andersen

epost: lars.erik@ofur.no


Styremedlem:

Nina Heimark
Sekretær, medlemsansvarlig
epost:post@ofur.no
 
 
𝘖𝘍𝘜𝘙 𝘎𝘳𝘶𝘯𝘯𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘳

Varamedlem :

Camilla Midtmoen
epost:post@ofur.no
 
 
𝘖𝘍𝘜𝘙 𝘎𝘳𝘶𝘯𝘯𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘳
 

Styremedlem:
Astrid Bratland
Økonomiansvarlig
epost:post@ofur.no

Styremedlem:
Stian Hagemann-Jensen
epost:post@ofur.no
 

Styremedlem:

Ann-Karina Otterlei
Vidar Freslo

epost:post@ofur.no

 

 

 
Varamedlem:
Vincent Stuestøl

epost:post@ofur.no