Styret i OFUR 2022/2023

Styret konstituerte seg etter ordinært årsmøte den 25. april 2022 og består av

 

Styreleder:
Anita Olsen

epost: anita@ofur.no

 

Nestleder:
Lars Erik Andersen

epost: lars.erik@ofur.no


Styremedlem:

Nina Heimark
Sekretær, medlemsansvarlig

epost: ninaheimark@yahoo.no

 
 
𝘖𝘍𝘜𝘙 𝘎𝘳𝘶𝘯𝘯𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘳

Styremedlem :

Camilla Midtmoen
OFUR telefon

epost: camilla.midtmoen@gmail.com

 
 
𝘖𝘍𝘜𝘙 𝘎𝘳𝘶𝘯𝘯𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘳
 
 

 

 

Varamedlem:

Varg Wolfgang Winge

epost: varg.winge@gmail.com