Vil du delta forskningsprosjekt om opplevelse av utenforskap hos uføre?

Vil du delta forskningsprosjekt om opplevelse av utenforskap hos uføre?

OFUR har blitt spurt om å bli med på et forskningsprosjekt « Opplevelse av utenforskap».

Det er en undersøkelse av opplevelse av utenforskap hos personer med uføretrygd og om det er en sammenheng.

Hun som har dette forskningsprosjektet heter Jorun Foss og skriver en mastergradsoppgave om denne problematikken. Hun er tilknyttet Universitetet i Stavanger.

Litt om det hun er ute etter. De som deltar med et intervju må være mellom 30 og 50 år. De må ha vært i jobb og vært uføretrygdet i minst 3 år.

Vi håper at det er noen som kan stille opp på dette, som er en fin anledning til å se om hvordan det er å være ufør etter å måtte «kaste inn håndkle» grunnet helsa ikke strekker til lengre.

De som ønsker å delta eller har spørsmål rundt dette, kan ringe på meg på telefon 41269281

Frist for tilbakemelding mandag 4 mars.

Med vennlig hilsen

Anita Olsen

Leder

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre

Er unge uføre latsabber?

Hva i all verden skjer med de under 35 år som i dag blir uføretrygdet?  Den nye retningen regjeringen har kommet med