Her er OFUR sin høringsuttalelse til Høring- om forslag til nye regler for reduksjon uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger. OFUR ønsker mer konkrete og enklere regler og lovverk som gjør at alle uføre forstår dette.