Høringssvar fra OFUR vedrørende Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i reglene for uføretrygd

Høring i Arbeids- og sosialdepartementet har avholdt høring vedrørende forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

“Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om tre endringer i kapittel 12 uføretrygd og en endring i kapittel 11 arbeidsavklaringspenger i lov 28. februar 1997 nr.19 om folketrygd.”
Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått en rekke endringer i reglene for uføretrygd som OFUR ikke vil gjøre annet enn å stramme inn hos en gruppe som allerede har lite fra før.
Her kan dere lese OFURs skriftlige høringssvar, som ble levert innen fristen 22. april 2019.

Les høringssvaret fra OFUR i pdf her: ASD Høringssvar fra OFUR vedr regler for UFT

Les alle dokumentene fra departementet og svar fra samtlige høringsinstanser her.

Bli med oss da vel!
OFUR vil gjerne ha deg med på laget. Vi trenger flere medlemmer så vi kan skape en sterk og handlekraftig organisasjon for uføres rettigheter, og vil gjerne ha med nettopp deg!
Om du selv er ufør, kjenner noen som er det, eller bare støtter saken så er dette organisasjonen for deg.
Vi ønsker alle velkommen, enten du vil være aktiv eller bare vanlig medlem. Støtt oss idag og meld deg inn på www.ofur.no/bli-medlem/
Det koster kr 200,- pr år og du kan betale med kort, Vipps eller faktura alt etter hva som passer deg best.
Bli med oss i arbeidet for uføres rettigheter.