Høringssvar fra OFUR vedrørende innstramminger i AAP-ordningen

Høring i Arbeids- og sosialkomiteen om
1) Representantforslag om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger
2) Representantforslag om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden (folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd)
Les forslagene i sin helhet her: Forslag fra SVForslag fra AP
Her kan dere lese OFURs skriftlige høringssvar, som ble levert innen fristen 26. mars 2019.
Bli med oss da vel!
OFUR vil gjerne ha deg med på laget. Vi trenger flere medlemmer så vi kan skape en sterk og handlekraftig organisasjon for uføres rettigheter, og vil gjerne ha med nettopp deg!
Om du selv er ufør, kjenner noen som er det, eller bare støtter saken så er dette organisasjonen for deg.
Vi ønsker alle velkommen, enten du vil være aktiv eller bare vanlig medlem. Støtt oss idag og meld deg inn på www.ofur.no/bli-medlem/
Det koster kr 200,- pr år og du kan betale med kort, Vipps eller faktura alt etter hva som passer deg best.
Bli med oss i arbeidet for uføres rettigheter.