Pressemelding om forlaget til endringene i Statsbudsjettet

Ofur vil gjerne informere , vedrørende forslag om endring i folketrygden for uføre som foreligger i Forhandlingene i statsbudsjettet. Forslaget berører uføre som har inntekt ved siden av uføretrygden. Det ble foreslått å ta bort fribeløpet på 0,4 G som i dag er 42000 kr. Det skal erstattes med halv reduksjon i uføretrygden for inntekt opp til […]

Høring- Om forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt

Her er OFUR sin høringsuttalelse til Høring- om forslag til nye regler for reduksjon uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger. OFUR ønsker mer konkrete og enklere regler og lovverk som gjør at alle uføre forstår dette.

Medlemstreff

Endelig kunne vi samles igjen! Den 26. oktober inviterte Ofur sine medlemmer til medlemstreff på Egon i Oslo. Ofur har et godt og svært aktivt styre, så vi benyttet anledningen til å ha et fysisk styremøte før treffet, etter en lang perioden med Teams på nettet. Det var også deilig å kunne fysisk møtes igjen. […]

Velferdsalliansen EAPN Norway helg.

Medlemssamling Ofur var i helgen 15 og 16 oktober, på medlemssamling sammen med andre organisasjoner av Velferdsalliansen EAPN Norway. Dette er en viktig samling, både sosial og menneskelig, der vi lærer mye om hverandre og blir kjent med nye mennesker. Velferdsalliansen EAPN Norway er et politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 21 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider […]

Statsbudsjettet 2020: Regjeringen fortsetter sin usosiale politikk

Regjeringen Solberg fornekter seg ikke, og fastholder sin knallharde linje overfor utsatte grupper gjennom forslaget til neste års statsbudsjett.

Arendalsuka 2019

Arendalsuka 2019 ble arrangert fra mandag 12. til lørdag 17. august 2019. OFUR var så heldige å få lov til å delta på stand i regi av Batteriet Sør, og fikk med dette muligheten til å nå ut til politikere så vel som privatpersoner.

1. mai 2019 – Arbeidernes dag

Arbeidernes dag 2019 ble markert i Oslo, hvor vi var blant 10 600 deltakere. Så mange har ikke deltatt i norsk etterkrigstid.

Høring om forslag til endringer i reglene for uføretrygd

Les høringssvar fra OFUR vedrørende Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Demonstrasjon mot fattigdom 22. mai 2019

I samarbeid med FØL Norge (For Økt Levestandard) og Facebook-gruppa Aksjon for AAP-endringer, arrangerer OFUR demonstrasjon mot fattigdom i Oslo onsdag 22. mai 2019.

Høring vedrørende AAP-ordningen

2. april 2019 deltok OFUR på Stortingets åpne høring i Arbeids- og sosialkomitten der SV og AP fremmet forslag vedrørende AAP-ordningen og dens inntramminger fra 01.01.2018. Bodil Irene Jenssen (styremedlem) og Monica K. Engemoen (talsperson) talte OFURs sak.