Et Norge uten Fattigdom!

Tirsdag 22. desember har OFUR deltatt i markeringen Ønskelisten 2022- et Norge uten Fattigdom!

Det var Samarbeidsforum som tok initiativ til markeringen og invitert flere organisasjoner til å holde appell foran Stortinget. Stortingsrepresentant Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet tok imot en gaveeske med alle ønskene for 2023, på vegne av Regjeringen.

Her er appellen fra OFUR :

Graden av fattigdom øker i det norske velferdssamfunnet og fattigdom rammer sterkt de det gjeller. De fleste uføre, som måtte allerede greie seg med svært lav inntekt, har likevel fått en lang rekke kutt i ytelser, også i år. Flere føler akkurat nå at hverdagen har blitt til en kamp, hvor de bruker alle sine krefter på å overleve, og de ikke ha overskudd til mye mer. Regjeringen bør anerkjenne virkningene av sine politiske tiltak på inntekten, og ikke minst på psykisk og fysisk helse de syke og uføre mennesker har.

Dette er uholdbart og uakseptabelt. Alle bør ha ett fullverdig liv. Og regjeringen bør få opp ytelsene til uføre så raskt som mulig.

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre