Vi trenger flere styremedlemmer

Nå er vi i gang med forberedelser til Årsmøtet, hvor det blant annet skal velges nytt styre og vi trenger kandidater til dette.

Det tar tid og innsats å drifte en organisasjon. OFUR trenger engasjerte medlemmer til den daglige driften, samtidig som vi kan oppnå konstruktive diskusjoner for å fatte gjennomtenkte og gode beslutninger.

Kunne du tenke deg å være med på laget?

Vi søker varamedlemmer, det er den minst tidkrevende rollen i styret. Men du får sjans til å bli kjent med organisasjonen og oss andre i styret. Du har rett til deltakelse og får stemmerett på styremøte i andre medlemmers fravær.

Vi trenger ditt engasjement/innspill og håper gjerne at du kan stille opp sammen med oss!

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere.

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre