Trygdeoppgjøret 2022 – hva forventer vi?

Årets forhandlinger sentralt  er nå avsluttet og rammen for årets oppgjør ble 3,7 prosent.

OFUR mener at det er på tide  at uføre også blir hørt og lyttet til. Derfor er vårt krav at uføre får økning på 4 prosent for å kunne imøtekomme kjøpekraften og bli mer økonomisk likestilt i samfunnet .

 Vi forventer at dagens regjering og Stortinget har forståelse, respekt for at stadige kraftige prisstigninger på matvarer, strøm, drivstoff og renteøkningene rammer de som har allerede utfordrende økonomi som uføre. Det er flere av oss som kommer til å stå mye nærmere en reell fattigdomsgrense fremover når dette skjer, selv om noen kan få bostøtte . Men der er det store forskjeller i hele Norge ut ifra der du bor og kommune økonomien som spiller inn. Dette rammer aleneforsørgende, enslige, personer med nedsatt arbeidsevne , funksjonshemmende  og familier med lave inntekter . Det er ikke bare økningen i vanlige levekostnader som slår inn men siden uføre må også forholde seg til kostnader knyttet til sykdommen/funksjonshemming. Det har vært økning i egenandel for kjøp av medisiner og helse tjenester . Det er også blitt kutt i flere ytelser for uføre i de siste årene som gjør det vanskelig for flere å få endene til å møtes.

Det er ikke mening at en uføretrygdede skal ende som en sosialklient,  men vi vil heller bli en integrert del av samfunnet: å bidra med det vi klarer .

Vi vil gjerne påpeke manglende muligheter og arbeidskapasitet for å kunne tjene litt ekstra i økonomisk vanskelig situasjon. De nåværende økonomiske støtteordninger dekker ikke det reelle behovet. Det er omtrent 10,8 prosent av befolkningen i Norge som er uføretrygde og OFUR ber regjering å ta mer hensyn til denne gruppen og bidra til mer inkludering i samfunnet for uføre. Det å bli ufør er ikke noe man velger men blir det ut ifra sitt sykdomsbilde og varig nedsatt arbeidsevne .

OFUR har også sendt inn innspill vedrørende Dokument 8:189 S (2021-2022) Representantforslag om å rette opp i regelverket for uføre og stenge uførefella. Vi vil følge saken tett fremover og håper at våre innspill blir hørt.

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre