Grupper vi i OFUR har innledet samarbeid med.

Grupper vi i OFUR har innledet samarbeid med.

 

 

Vi i OFUR har startet samarbeid med to helt ulike grupper og vil gjerne
presentere de her .
De er begge flotte og viktige grupper som vi gleder oss til å samarbeide med.

1.https://www.facebook.com/Batteriet/
 ​​​​ eller http://www.batteriet.no

 

OM BATTERIET

Du finner Batteriene i 5 byer i Norge. Vi er ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid.

 

Vi arbeider for at grupper og organisasjoner skal bli slagkraftige over tid. Batteriet ønsker å være et sted der lengselen, drømmen og håpet får næring!

 

  

 

2. Den neste er en gruppe vi har mye til felles med siden det for de fleste er
 ​​ ​​ ​​​​ første stedet til Uføretrygd.Lik og meld dere gjerne inn der som tegn på
 ​​ ​​ ​​​​ støtte.
 ​​ ​​ ​​​​ De beskriver seg selv slik:

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ «
 ​​ ​​ ​​​​ 

 

Description

 

Dette er en offentlig fb gruppe, som ønsker en protest/aksjon mot høringsutkastet som er kommet fra Arbeids- og sosialdepartementet, angående Arbeidsavklaringspenger og hele kapittel 11 i folketrygdloven.

Jeg håper at så mange som mulig, på tvers av fb grupper, diagnoser, yrker og titler vil være med å støtte opp om en slik aksjon.

En sykdom, en skade eller en ulykke, er det ingen av oss som kan forsikre oss mot, eller kan si at ikke skal ramme oss, deg eller meg. Du har ingen garanti for at du selv ikke vil havne i NAV systemet, under kapittel 11 i folketrygdloven. Jeg ser at disse innstrammingene som det er kommet forslag om, vil kunne få store konsekvenser for alle, som på en eller annen måte, må forholde seg til NAV. Dette vil si, er du syk og står i fare for å måtte søke en AAP, så vil du møte på konsekvensene av dette forslaget.

Det samme vil gjelde din lege, han eller hun vil også merke konsekvensene om noe av dette går igjennom. Det vil også arbeidsgivere, advokater, ansatte i NAV, Trygderetten og rettsapparatet forøvrig.

De største konsekvensene vil dog de som alt går på AAP få.

Noe av det som står i dette forslaget er at det skal stramme inn på ordningen, det skal bli vanskeligere å få innvilget AAP.

Aktivitetsplikten må holdes, og terskelen for å "straffe" brukere som ikke holder sin aktivitetsplikt skal bli lavere. Da skal syke mennesker straffes økonomisk. Hva vil konsekvensen av dette bli for bruker, kommune, og de ansatte i NAV? AAP mottakere vil da få enda mindre å rutte med.

Dette vil også skape mye uro, støy og konsekvenser for NAV kontorer og kundesenter.

​​ Fortvilede mennesker som står uten penger, og med dårlig helse, vil ikke klare å takle en slik situasjon på en god måte. Dette vil igjen medføre nye søknader om økonomisk sosialhjelp, som føre til flere klager, mer arbeid, og enda større trykk hos fylkesmann, som er den klagende instans for sosiale saker.

AAP på tre år er jo å gå feil vei i forhold til vårt helsevesen, som ikke klarer å få unna køene på utredning og behandling. Vi har et helsevesen som heller ikke er gode nok på behandling av mange sykdommer, f.eks ME, Fibromyalgi, Borriliose og andre Biotoksinrelaterte sykdommer, mange muskel og skjelett sykdommer, følgeskader etter kreft og hjerneslag, med mer.

Samtidig så skal de NAV ansatte følge hver enkelt bruker bedre opp. Jeg kjenner på en fortvilelse på de syke brukernes veiene, på den situasjonen de NAV ansatte kommer i, hvilket arbeidspress det vil bli hos NAV, frustrasjonen som vil komme hos AAP mottakere, legene med flere. Det er et sprik mellom teori og praksis.

Jeg tør påstå at de bestemmende myndigheter ikke vet hvordan NAV systemet virker, eller hvordan NAV systemet fungerer i det store og hele. Derfor ber jeg dere om å være med på denne aksjonen, mot dette forslag til endring av folketrygdlovens kapittel 11, som Arbeids- og sosialdepartementet har kommet med. Nå er det på tide at vi som er direkte involvert i dette lovverket blir hørt.»

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Adressen til gruppa er :  ​​​​ Aksjon Mot AAP forslag

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/277768765922577/i gleder oss til samarbeidet med begge organisasjoner

 

Flere Artikler

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre

Er unge uføre latsabber?

Hva i all verden skjer med de under 35 år som i dag blir uføretrygdet?  Den nye retningen regjeringen har kommet med