Grupper vi i OFUR har innledet samarbeid med.

Vi i OFUR har startet samarbeid med to helt ulike organisasjoner og vil gjerne
presentere de her .
De er begge flotte og viktige organsisasjoner som vi gleder oss til å samarbeide med.