Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss. I tillegg oppfordres alle til å ta en titt på de oppdaterte vedtektene.

Sommerhilsen

Kjære medlemmer! Her kommer en sommer hilsen fra styret. Takk for tilbakemeldinger etter forrige medlemsbrev. Det gjør det lettere for oss å se hva vi bør ha fokus på og jobbe med. I mai kom trygdeoppgjøret og vi fikk 2.2 % mindre enn pensjonistene.Styret hadde forventet at vi skulle få det samme. Når vi fikk […]

Vil du være med på å gjøre en forskjell?

Er du en person som brenner for å gjøre en forskjell og kjempe for uføres rettigheter? Vil du bli med oss videre og være en del av vårt sterke team? Vi trenger deg som en av våre nye spillere! Vi leter etter engasjerte mennesker som kan bidra som styremedlemmer eller støttespillere. Vi trenger flere bein […]

Ukrainske personer med nedsatt funksjonsevne

Nesten tre millioner mennesker er fanget av volden i Ukraina, og er ute av stand til å forlate krigssonen på grunn av funksjonshemming, mobilitetsproblemer eller mangel på ressurser. De kan ikke rømme. De kan ikke bare nå frem til grensen og til trygge områder. International Disability Alliance (IDA), som er et samarbeidsnettverk av 1100 organisasjoner […]