Sommerhilsen

Kjære medlemmer!

Her kommer en sommer hilsen fra styret.

Takk for tilbakemeldinger etter forrige medlemsbrev. Det gjør det lettere for oss å se hva vi bør ha fokus på og jobbe med.

I mai kom trygdeoppgjøret og vi fikk 2.2 % mindre enn pensjonistene.
Styret hadde forventet at vi skulle få det samme. Når vi fikk 6,4 % prosent som var 0,2 prosent mindre enn prisveksten fra mai – 22 til mai i år, så ble det ikke noe reelt løft for oss. Heller det motsatte.
Vi sendte et brev til regjeringen og politikerne på stortinget om hva vi synes om det.

Vi kommer til å jobbe videre med dette framover. Vi bør ha en trygd vi kan leve av uten å må ha andre støtteordninger, som bostøtte etc.

Noe annet som vi kommer til å jobbe med er å få vekk taket på hva vi kan tjene uten å få trekk i trygden. Det er også så komplisert at det ikke er en fasit på hva hver enkelt blir trukket, når vi kommer over grensen. Den er også på en helt uakseptabel grense nå.

OFUR skal delta på Arendals uka som er i midten av august og vi jobber med 2 høringer nå.
«Forslag til endringer i retten til barnetillegg når barnet har egen inntekt» og «Forslag til endringer i tannhelsetjenesteloven og enkelte forskrifter».

I juli tar vi ferie, men vi leser epost som kommer og vi er på sosiale medier.

Vi ønsker dere en riktig god sommer.

Hilsen styret

Flere Artikler

Gratulerer med dagen

Bli med oss videre på veien mot nye høyder, vi lover vi skal jobbe på videre for å bedre uføres rettigheter! Vi

OFUR 5 år !

For å markere vårt jubileum, har vår organisasjon valgt å sette opp en foto- og minneutstilling som fremhever høydepunktene fra vårt arbeid.

OFUR på møte på Stortinget

Møte på Stortinget 26. oktober med Freddy Andre Øvstergård (SV), Leder i Arbeids og Sosialkomiteen på Stortinget. OFUR fikk et 1,5 times

Handlingsplan for 2023

OFUR skal arbeide for å fremme uføres rettigheter, interesser, hindre fattigdom, jobbe for å inkludere uføre i samfunnet, påvirke politisk og dele