Medlems brev

Kjære medlemmer.

Ønsker der alle et Godt Nytt år, selv om januar straks er over.

Styret er godt i gang med det nye året. Vi skal møte Senterpartiet på Stortinget 8. februar. Ellers blir det å følge opp de partiene vi har opprettet kontakt med. Det er mange viktige saker å ta tak i. Det siste er jo at Høyre vil lovfeste at Unge Uføre under 30 år ikke kan få varig ufør. Dette har vi tatt tak i og vi kommer ikke til å slippe det.

Desto mer en dukker ned i dette rundt å tjene mer enn grensen for trekk i trygd, jo mer komplisert er det. Så det blir også viktig å fortsette å jobbe med å forenkle, samt å se om signalene om å øke grensen til 1G blir fulgt.

 Nå kommer det også en prioriterings melding om at mennesker i arbeidsfør alder skal prioriteres i å få helsehjelp. «Er det sånn at friske og rike skal prioriteres framfor fattige og syke?» som en journalist skrev.

Vi kommer til å samarbeide med FØL For økt levestandard. De står for mye av det samme som oss.

10 april skal vi avholde årsmøtet vårt. Vi trenger og ønsker flere som kan være med i styret.

Det vi trenger er noen som er flinke på sosiale medier og spesielt ønsker vi oss en som er Ung ufør og er under 30 år. Det trengs medlemmer som ønsker og vil være med å bidra til å styrke arbeidet vårt for uføre.
Økonomisk ansvarlig har vi, og leder er heller ikke på valg i år.
De aller fleste styremøtene holder vi på Teams, så det har ikke noe å si hvor i landet vi bor. Vi prøver å få til og møtes fysisk et par ganger i året og Arendals uka er noe vi prioriterer.
Vi ønsker å ha med medlemmer som ikke er redde for å komme med nye ting og det er stor takhøyde i styret.Vi trenger også andre som kunne tenke seg å hjelpe til, selv om de ikke går inn i styret.

Håper at noen ser det som spennende å være med oss.

En fortsatt fin vinter ønsker vi dere.

Hilsen Styret

*Bilde fra Freepik

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre