Påminnelse om skattekort

I det siste er det mange som lurer på dette med skattekort for i år. Derfor har vi hentet fra Skatteetaten hvordan de gjør det.

Her er hva de beregner og går ut fra når de fastsetter skattetrekket.

Når de beregner inntekten for 2024 så henter de intektsopplysningene fra oktober – 23.

I noen tilfeller bruker de inntektsopplysningene fra de siste 12 mnd fra nov 22 – oktober 23 . De bruker det som gir høyest inntekt av de 2 alternativene. I tillegg justeres lønnsinntekter opp med et forventet lønnsvekst. Dette er for 2024 på 4,9 prosent.

Rentenivået i 2022 var veldig lavt. Rentene har økt kraftig i 2023 og vil sannsynligvis ligge stabilt høyt i 2024. Derfor vil det for enkelte være en stor endring i tallene som er lagt inn i skattekortet for 2024.

Skatteetaten skriver at det er viktig at alle å se om tallene stemmer for det er du selv som er ansvarlig for om det blir trukket rett skatt.

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre