Regjeringens forslag til pensjonsreform

Ny pensjonsreform fra arbeidsminister Brenna/ regjeringen. Den legges frem på stortinget og bestemmes der. Hele reformen kan leses på siden til arbeids og inkluderingsdepartementet og link ligger i denne saken . Den omhandler altså de som er født i 1964 og fremover som for de store endringene. Har klippet ut det som gjelder de uføre under i tekst. Blir spennede å følge debatten i stortinget når den kommer. Det er et løft for de uføre at satsene skal justeres etter lønnsveksten/ prisveksten hvert år i samme som de som jobber.

Uføre sikres en bedre alderspensjon.

Dagens pensjonsregler medfører at uføre vil sakke akterut, sammenliknet med folk i jobb. Dette vil regjeringen gjøre noe med.

Regjeringen foreslår at uføre får økt aldersgrensen for opptjening til alderspensjon fra 62 år til 65 år i ny opptjeningsmodell. Regjeringen foreslår videre at uføres alderspensjon skjermes for om lag 2/3 av den videre virkningen av levealdersjusteringen fra 1964-kullet.

Regjeringen er opptatt av at uføres alderspensjon skal holde tritt med alderspensjonen til folk i jobb. Vi må sikre at de som ikke kan jobbe får en anstendig pensjon. Med endringene vi nå foreslår, kommer uføre vesentlig bedre ut enn med den opprinnelige pensjonsreformen, sier Brenna.

Vil regulere minsteytelsene med lønnsveksten.

Regjeringen vil også etablere et nytt system for regulering av minsteytelsene, ved at minsteytelsene reguleres med lønnsveksten. Dette vil bety at minsteytelsene opprettholder sin verdi i forhold til det generelle lønnsnivået i samfunnet.

Alle skal ha en pensjon å leve av. Vi må sikre at minstenivåene opprettholdes i verdi, også for framtiden mottakere. Dette er et viktig sosialt grep, sier Brenna.

Les mer om Et bedre pensjonssystem med en styrket sosial profil

Flere Artikler

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre

Er unge uføre latsabber?

Hva i all verden skjer med de under 35 år som i dag blir uføretrygdet?  Den nye retningen regjeringen har kommet med

Medlems brev

Kjære medlemmer. Ønsker der alle et Godt Nytt år, selv om januar straks er over. Styret er godt i gang med det

Påminnelse om skattekort

I det siste er det mange som lurer på dette med skattekort for i år. Derfor har vi hentet fra Skatteetaten hvordan