Handlingsplan for 2023

OFUR skal arbeide for å fremme uføres rettigheter, interesser, hindre fattigdom, jobbe for å inkludere uføre i samfunnet, påvirke politisk og dele kunnskap i henhold til vedtektene.

  • Jobbe opp mot politikere og andre som har myndighet til å forandre/styrke uføres rettigheter, Delta på Arendals uka, være med på høringer og jobbe opp mot stortingspartiene spesielt.
  • Synligjøre oss i media som pressemeldinger etc., være aktive på sosiale medier og fortsatt bruke spesielt Facebook og sidene våre der
  • Samarbeide med: VA, der sitter Lars Erik Andersen, FØL, Batteriet, AAP aksjonen og andre som det er naturlig å samarbeide med.
  • OFUR er 5 år og i november skal det avholdes 1 jubileum/medlemsmøte.
  • Økonomi: OFUR har bare inntektene fra medlemskontingenten, så det må jobbes for å finne andre kilder til å styrke den. Grunnet den får vi ikke til mer enn 1 møte for medlemmene.
  • Det avholdes 1 årsmøte på Teams og fysisk på Batteriet i Oslo 27. april.
  • Styret skal styrkes ved å kurses der det trengs, se på struktur og rutiner i den administradelen av organisasjonen. Styret skal se på vedtektene og lage et forslag til eventuelle endringer, som legges fram på årsmøte i 2024. Det legges opp til

10 styremøter eller etter behov. Styremøtene skal foregå på Teams og det legges opp til minst 2 fysisk.

Flere Artikler

Sommerhilsen

Kjære medlemmer! Her kommer en sommer hilsen fra styret. Takk for tilbakemeldinger etter forrige medlemsbrev. Det gjør det lettere for oss å

SKUFFENDE OPPGJØR 2023

OFUR er uenig med trygdeoppgjøret for 2023 Stortinget har kommet med 6,41 prosent på grunnbeløpet. Det vil si at det har øket

NRK Debatten

I går hadde vi, som kjent, en debatt på NRK om fattigdom, NAV og matkøer. Er det velferdsstatens ansvar at matkøene er