Handlingsplan for 2023

OFUR skal arbeide for å fremme uføres rettigheter, interesser, hindre fattigdom, jobbe for å inkludere uføre i samfunnet, påvirke politisk og dele kunnskap i henhold til vedtektene.

  • Jobbe opp mot politikere og andre som har myndighet til å forandre/styrke uføres rettigheter, Delta på Arendals uka, være med på høringer og jobbe opp mot stortingspartiene spesielt.
  • Synligjøre oss i media som pressemeldinger etc., være aktive på sosiale medier og fortsatt bruke spesielt Facebook og sidene våre der
  • Samarbeide med: VA, der sitter Lars Erik Andersen, FØL, Batteriet, AAP aksjonen og andre som det er naturlig å samarbeide med.
  • OFUR er 5 år og i november skal det avholdes 1 jubileum/medlemsmøte.
  • Økonomi: OFUR har bare inntektene fra medlemskontingenten, så det må jobbes for å finne andre kilder til å styrke den. Grunnet den får vi ikke til mer enn 1 møte for medlemmene.
  • Det avholdes 1 årsmøte på Teams og fysisk på Batteriet i Oslo 27. april.
  • Styret skal styrkes ved å kurses der det trengs, se på struktur og rutiner i den administradelen av organisasjonen. Styret skal se på vedtektene og lage et forslag til eventuelle endringer, som legges fram på årsmøte i 2024. Det legges opp til

10 styremøter eller etter behov. Styremøtene skal foregå på Teams og det legges opp til minst 2 fysisk.

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre