SKUFFENDE OPPGJØR 2023

OFUR er uenig med trygdeoppgjøret for 2023 Stortinget har kommet med 6,41 prosent på grunnbeløpet.

Det vil si at det har øket fra kr 111 477 til kr 118 623 Begrunnelse på hva vi er uenige- i OFUR ser at vi får 6,41 prosent. OFUR mener det er for lite og begrunnelse er at over år så har uføretrygden blitt hengende etter i forhold til inflasjonen. Det vil si at det ikke er tatt høyde for de med lav trygd. Dette gjør igjen at de uføre blir avhengige av andre ytelser. Den lille økningen her vil ikke hjelpe på fattigdommen for de med lav pensjon.

OFUR mener at:

• Oppgjøret burde bli gitt i kroner, i stedet for prosent.

• Pensjonen blir oppjustert i takt med inflasjonen

• Pensjonen bør være så stor at det er unødvendig med tilleggsytelser, som f, eks bostøtte

Flere Artikler

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre

Er unge uføre latsabber?

Hva i all verden skjer med de under 35 år som i dag blir uføretrygdet?  Den nye retningen regjeringen har kommet med

Medlems brev

Kjære medlemmer. Ønsker der alle et Godt Nytt år, selv om januar straks er over. Styret er godt i gang med det

Påminnelse om skattekort

I det siste er det mange som lurer på dette med skattekort for i år. Derfor har vi hentet fra Skatteetaten hvordan