NRK Debatten

I går hadde vi, som kjent, en debatt på NRK om fattigdom, NAV og matkøer. Er det velferdsstatens ansvar at matkøene er lange og at NAV-ansatte selv anbefaler sine «kunder» å gå dit for å få mat? Det trenger ikke å være slik hvis man gir et løft på ytelsene i NAV. Flere rikspolitikere sier at vi må ha en arbeidslinje slik at det lønner seg å jobbe. Ja, det må vi, men for de som er utenfor arbeidslivet må det også være ytelser som er tilstrekkelige til å dekke mat, strøm og tak over hodet. For å gjøre noe med fattigdom og minske forskjellene i Norge må man være villig til å øke satsene litt. Det må heller ikke være slik at de som kan jobbe litt og går på uføretrygd, blir kraftig straffet når det gjelder inntektsgrense. Dette gjør at mange velger å si nei til arbeid og forblir utenfor. Å være i arbeid er motiverende og bra for helsen. Mange av disse kravene/reglene fra NAV har vært uendret lenge, og her har politikerne en jobb å gjøre. Hva kan man gjøre for å få flere som mottar ytelser fra NAV til å jobbe det de kan? Jo, et bedre regelverk å forholde seg til, mer åpent NAV for den enkelte og økte ytelser. Takk til SV og Rødt som jobber for dette. Vi håper også at politikere i andre partier vil gjøre det samme. Det jobbes fra regjerings hold på dette men det går langsomt. Dette er en kjempe sak for Organisasjonen for Uføres Rettigheter. Kampen fortsetter, og vi håper på å nå frem til et godt resultat.

Flere Artikler

Sommerhilsen

Kjære medlemmer! Her kommer en sommer hilsen fra styret. Takk for tilbakemeldinger etter forrige medlemsbrev. Det gjør det lettere for oss å

Handlingsplan for 2023

OFUR skal arbeide for å fremme uføres rettigheter, interesser, hindre fattigdom, jobbe for å inkludere uføre i samfunnet, påvirke politisk og dele

SKUFFENDE OPPGJØR 2023

OFUR er uenig med trygdeoppgjøret for 2023 Stortinget har kommet med 6,41 prosent på grunnbeløpet. Det vil si at det har øket