Velferdsalliansen EAPN Norway helg.

Medlemssamling

Ofur var i helgen 15 og 16 oktober, på medlemssamling sammen med andre organisasjoner av Velferdsalliansen EAPN Norway. Dette er en viktig samling, både sosial og menneskelig, der vi lærer mye om hverandre og blir kjent med nye mennesker.

Velferdsalliansen EAPN Norway er et politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 21 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.
Vi jobber sammen om å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering på nasjonalt og internasjonalt plan.

Å være med i en slik allianse ser Ofur som en veldig viktig arena for å belære/fortelle andre om Ofur og om hva vi jobber med og for.

Samtidig får vi i Ofur en viktig erfaringsutveksling med andre organisasjoner.
Vi får diskutert viktige temaer og saker på tvers av ulike organisasjoner med flotte mennesker som har utrolig mye kompetanse som er selverfart innenfor de ulike temaene.

Tommel-opp prisen

I anledning Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom 17.oktober deler Velferdsalliansen EAPN Norway ut Tommel-opp prisen, en journalistpris for femte gang.
Prisen ble utdelt 15.oktober 2021 på Radisson Blu Gardermoen til årets vinner som er avisa Nordlys, ved journalist Sissel Wessel-Hansen og fotograf Torgrim Rath Olsen, for sine artikler om to familier fra Tromsø.
Dette er en av artiklene Tromsø sentrum, Fattigdom | Allerede som niåring skjønte han at familien har dårlig råd: – Jeg nevner ikke for andre at vi noen ganger sliter (nordlys.no)
Fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg, kom og delte ut prisen og sa noen velvalgte ord.

Poverty Watch rapport

Vi fikk også en førpremiere på lanseringen av Velferdsalliansen sin Poverty Watch rapport Poverty Watch (velferdsalliansen.no) som ble lansert 17. oktober! Denne rapporten er utrolig flott utarbeidet av sekretariatet i Velferdsalliansen. Flere mennesker som lever under og rundt fattigdomsgrenser opplever store psykiske plager og belastninger. Lange helsekøer og et begrenset tilbud fører til at mange ikke får hjelp tidlig nok eller ikke søker hjelp i det hele tatt.

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre