Unge uføre rapport

 

 

Den 20.mars var en travel dag for oss I OFUR; to av oss Bodil Jenssen og jeg,Toril, var på diskusjonsmøte med Arne Lein fra Norges Handikapforbund ​​ ang. Høringsuttalelse om endringer i uførereformen(se senere innlegg)

og på utgivelse av en ny rapport fra  Nordre Land kommuneStiftelsen Rettferd for Taperne og ​​ Tankesmien Skaperkraft ang. Unge Uføre.

Jeg legger ut rapporten her
https://app.box.com/s/onxjb05jc2lb4yztn8dnnsyrd10fi1jl ​​ slik at våre medlemmer enkelt kan lese denne interessante rapporten.

 

Det var interessant å høre på hva de hadde funnet.
Det var overaskende for oss begge at det ser ut som løpet til uføretrygd er noe annet enn for andre uføre bl.a var det ofte slik at unge med diagnoser ofte ble Oppfordret(!) av NAV til å søke om uføretrygd.
Jeg må si at vi stilte oss spørsmål om dette virkelig medførte riktighet men dete er nevnt i rapporten så regner med at det medfører riktighet.

De gikk også gjennom det “voldsomme” økningen av unge uføre som det blir påstått fra regjerings-og pressehold og som nok er en sannhet med modifikasjoner, se side 8-9 I rapporten hvor økningen blir greit og oversiktelig forklart.


Rapporten er også med på å underbygge at innsatsen fra NAV må gis I form av evt. Utdannelse ,individuell jobbstøtte,støtte til arbeidsgivere som faktisk tar inn syke folk kort sagt tilrettelegging for det normale arbeidslivet og ikke sette folk blindt I tiltak som oppfattes som fordummende ​​ og lite givende men heller sette syke I stand til å ta normalt arbeid.I tillegg må det jobbes mot arbeidslivet slik at de blir villige til å ta inn syke folk med de utfordringer det medfører.

Problemet med å få uføre I jobb har mange flere årsaker enn at ,som noen politikere har sagt , uføre ikke gidder å jobbe.

 

Hilsen Bodil Jenssen,styremedlem og Toril Harink.talsperson OFUR

Flere Artikler

Sommerhilsen

Kjære medlemmer! Her kommer en sommer hilsen fra styret. Takk for tilbakemeldinger etter forrige medlemsbrev. Det gjør det lettere for oss å

Handlingsplan for 2023

OFUR skal arbeide for å fremme uføres rettigheter, interesser, hindre fattigdom, jobbe for å inkludere uføre i samfunnet, påvirke politisk og dele

SKUFFENDE OPPGJØR 2023

OFUR er uenig med trygdeoppgjøret for 2023 Stortinget har kommet med 6,41 prosent på grunnbeløpet. Det vil si at det har øket