Unge uføre rapport

 

 

Den 20.mars var en travel dag for oss I OFUR; to av oss Bodil Jenssen og jeg,Toril, var på diskusjonsmøte med Arne Lein fra Norges Handikapforbund ​​ ang. Høringsuttalelse om endringer i uførereformen(se senere innlegg)

og på utgivelse av en ny rapport fra  Nordre Land kommuneStiftelsen Rettferd for Taperne og ​​ Tankesmien Skaperkraft ang. Unge Uføre.

Jeg legger ut rapporten her
https://app.box.com/s/onxjb05jc2lb4yztn8dnnsyrd10fi1jl ​​ slik at våre medlemmer enkelt kan lese denne interessante rapporten.

 

Det var interessant å høre på hva de hadde funnet.
Det var overaskende for oss begge at det ser ut som løpet til uføretrygd er noe annet enn for andre uføre bl.a var det ofte slik at unge med diagnoser ofte ble Oppfordret(!) av NAV til å søke om uføretrygd.
Jeg må si at vi stilte oss spørsmål om dette virkelig medførte riktighet men dete er nevnt i rapporten så regner med at det medfører riktighet.

De gikk også gjennom det “voldsomme” økningen av unge uføre som det blir påstått fra regjerings-og pressehold og som nok er en sannhet med modifikasjoner, se side 8-9 I rapporten hvor økningen blir greit og oversiktelig forklart.


Rapporten er også med på å underbygge at innsatsen fra NAV må gis I form av evt. Utdannelse ,individuell jobbstøtte,støtte til arbeidsgivere som faktisk tar inn syke folk kort sagt tilrettelegging for det normale arbeidslivet og ikke sette folk blindt I tiltak som oppfattes som fordummende ​​ og lite givende men heller sette syke I stand til å ta normalt arbeid.I tillegg må det jobbes mot arbeidslivet slik at de blir villige til å ta inn syke folk med de utfordringer det medfører.

Problemet med å få uføre I jobb har mange flere årsaker enn at ,som noen politikere har sagt , uføre ikke gidder å jobbe.

 

Hilsen Bodil Jenssen,styremedlem og Toril Harink.talsperson OFUR

Flere Artikler

Nytt styre

Etter at årsmøtet er avsluttet, har det nye styret trådt inn i sine roller. Nå har vi en stor jobb foran oss.

OFUR i debatt om unge uføre

Tidligere denne uken deltok representanter fra Organisasjonen for Unge Rettigheter (OFUR) i en debatt arrangert av Jussbuss. Temaet for debatten var uføretrygd

Politisk arbeid

I går deltok vi på et møte med Senterpartiet, hvor vi hadde en times samtale med Kjerstin W. Funnerud og Ole Andre