Handlingsplan for 2023

OFUR skal arbeide for å fremme uføres rettigheter, interesser, hindre fattigdom, jobbe for å inkludere uføre i samfunnet, påvirke politisk og dele kunnskap i henhold til vedtektene. 10 styremøter eller etter behov. Styremøtene skal foregå på Teams og det legges opp til minst 2 fysisk.

Vedtekter for Organisasjonen For Uføres Rettigheter – OFUR