Vil du delta forskningsprosjekt om opplevelse av utenforskap hos uføre?

Vil du delta forskningsprosjekt om opplevelse av utenforskap hos uføre? OFUR har blitt spurt om å bli med på et forskningsprosjekt « Opplevelse av utenforskap». Det er en undersøkelse av opplevelse av utenforskap hos personer med uføretrygd og om det er en sammenheng. Hun som har dette forskningsprosjektet heter Jorun Foss og skriver en mastergradsoppgave […]