Med fattigdom som pisk

Innstrammingene i AAP-ordningen fører til økt fattigdom hos syke mennesker med behov for oppfølging. Les innlegget i Dagsavisen fra OFURs talsperson på vår Facebookside.