innspillsmøte

OFURs representanter har hatt en utrolig interessant og engasjerende dag på Stortinget. Tusen takk til alle i SV – Sosialistisk Venstreparti og Solfrid Lerbrekk som inviterte oss til innspillsmøte vedrørende dagens AAP-ordning.